Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoeken op de site

DSC01068b.jpg

Memo per e-mail

Waar de school voor staat

 

We willen dat kinderen met plezier op school zijn. Goede relaties zijn op onze school de basis voor een veilig gevoel. Kinderen krijgen ruimte voor het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

 

Goede relaties

Op school willen we in goed vertrouwen met elkaar omgaan. De goede relaties streven we na door onderlinge betrokkenheid, begrip, waardering, respectvolle omgangsvormen en samenwerking met allen die bij de school betrokken zijn.

 

Plezier

Plezier hebben kinderen, teamleden en ouders als er een positieve sfeer heerst, waar boeiend onderwijs wordt gegeven en waar kinderen komen tot mooie resultaten.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Er is ruimte voor ieders talent om, op een verschillend niveau, met verschillende bagage, tot optimale ontwikkeling
te komen. Kinderen krijgen het vertrouwen om met vrijheid en verantwoordelijkheid om te leren gaan.

 

Veiligheid

Veiligheid ontstaat door een goed pedagogisch klimaat met momenten van rust, zowel fysiek als mentaal.

 

De Sint-Petrusschool is een katholieke school. Dit betekent dat we bewust aandacht besteden aan de katholieke identiteit van de school en het levensbeschouwelijk onderwijs.
De methode Hemel en Aarde geldt als uitgangspunt. De leerlijnen die in Hemel en Aarde worden uitgezet, gaan vooral over de vaardigheden die kinderen opdoen om op een godsdienstige of levensbeschouwelijke manier in het leven te staan. Zeven spirituele vaardigheden komen elk jaar terug in de lessen: verbinden, verwonderen, verbeelden, vertrouwen, ordenen, communiceren en omgaan met traditie.

Ouddiemerlaan 106
1111HL Diemen
(020) 698 1832
info@sint-petrusschool.nl