Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoeken op de site

CIMG2637b.jpg

Memo per e-mail

Taal

 

Er wordt gewerkt met de methode 'Taaljournaal’.

 

De volgende leerlijnen komen aan bod:

 

Lezen

Kinderen kunnen binnen de aangeboden soorten leesteksten datgene opzoeken wat ze te weten willen komen.

 

Luisteren

Kinderen leren gericht te luisteren naar diverse soorten luisterteksten.

 

Schrijven

Kinderen leren de manier waarop zij schrijven af te stemmen op het publiek en het doel waarvoor zij schrijven.

 

Spreken

Allerlei gesprekssituaties worden aangeboden, ook in het vak drama.

 

Woordenschat

Dit wordt voor kinderen die er moeite mee hebben, aangeboden met behulp van een computerprogramma. Daarnaast leren kinderen strategieën om zelf de betekenis van onbekende woorden te ontdekken.

 

Taalbeschouwing

Het verwerven van inzicht in mondeling en schriftelijk taalgebruik, het accent ligt in groep 8 vooral op het leren ontleden.

 

Spelling

Kinderen leren spellen aan de hand van vijf strategieën: de luisterweg (ik luister goed naar het woord), de regelweg ( ik heb voor dit woord een regel geleerd), de weetweg (ik heb dit woord uit mijn hoofd geleerd), net-als-weg (ik denk aan het net-als-woord), de opzoekweg (ik ga naar dit woord op zoek).

 

Vanaf groep 7 wordt de werkwoordspelling geleerd: eerst werkwoorden met klankverandering, dan werkwoorden zonder klankverandering, tenslotte het voltooid deelwoord. In de klas hangt een poster met de ‘werkwoordwijzer’ om het denkproces te sturen.

Ouddiemerlaan 106
1111HL Diemen
(020) 698 1832
info@sint-petrusschool.nl