Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoeken op de site

DSC01068b.jpg

Memo per e-mail

Internet en Mediaprotocol

 

Sinds de Sint-Petrusschool televisie-, video- en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma' s de school binnenkomen, die wij ongeschikt achten voor de leerlingen. Te denken valt aan bepaalde uitingen van geweld, seks en racisme. Met name door de gemakkelijke toegang tot internet, is het risico op het binnenhalen van ongewenst materiaal groot.

 

Als je controle wilt uitoefenen op wat een kind wel of niet mag zien op het internet, kun je overwegen controle-software te installeren. Er is software op de markt waarmee je kunt instellen waar een kind wel of niet kan surfen. Er is nogal wat discussie over de zin en wenselijkheid van dergelijke software. De beste oplossing blijkt vooralsnog om samen met een kind het internet te verkennen. Op de Sint-Petrusschool kiezen we ervoor om géén beperkende software te installeren. Deze software is niet waterdicht en beperkt ook vaak de toegang tot nuttige sites. Wel maakt de school gebruik van een filter van onze internet-provider, waardoor ongewenste internetwebsites worden geblokkeerd. Het gaat erom dat we de kinderen leren van de goede kanten van internet te profiteren en de risico's zo klein mogelijk te houden. Daarom bespreken we met de kinderen onze 'internet- en e-mailregels'.

 

Naast het hanteren van dit protocol biedt het netwerk mogelijkheden tot controle. De kinderen kunnen nu ín de klas en in het computerlokaal, en dus in het zicht van de leerkracht, surfen op het net. Verder bieden ook de mappen 'Geschiedenis' , 'Temporary Internetfiles' en 'cookies' op de computer mogelijkheden tot controle achteraf.

 

Het team van de Sint-Petrusschool staat op het standpunt dat ongewenste internetgebruik zoveel mogelijk moet worden voorkomen, zonder de leerlingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. Het team van de Sint-Petrusschool ziet een mogelijkheid om leerlingen, onder begeleiding, eigen verantwoordelijkheid bij te brengen. Het omgaan met internet wordt op zich als leerpunt binnen de school gezien. Het team van de school zal leerlingen aanspreken op ongewenst (surf-, chat- en e-mail) gedrag.

 

Uitgangspunten

- De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot internet en videobeelden te begeleiden.

- Het team van de Sint-Petrusschool stelt kinderen niet bewust bloot aan beelden van geweld, seks en racisme, die geen opvoedkundige bedoeling hebben.

- Bij het vertonen van videofilms wordt de aanbevolen leeftijdscategorie in acht genomen, met dien verstande dat films voor 12 jaar en ouder niet vertoond worden.

- Recreatief video kijken wordt bij uitzondering toegestaan. Dit gebeurt na overleg met de directeur.

- De school probeert zo mogelijk te voorkomen dat ongewenste uitingen de school binnenkomen.

- Leerlingen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd surfen op internet; personeel van de school kijkt als het ware 'over de schouder mee'.

- Surfen op internet gebeurt niet zonder een leerkracht in de nabijheid.

- De school probeert de leerlingen bij te brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant zijn bij het zoeken naar informatie op internet.

- Van af groep 6 krijgen de leerlingen via de school eigen e-mailadres. De school ziet er tijdens schooltijd op toe dat hier verantwoord gebruik van wordt gemaakt.

- Chatten zal slechts bij uitzondering worden toegestaan, bijvoorbeeld als onderdeel van een project.

- Ook bij het surfen op internet, bij e-mailgebruik en in het geval van chatten door kinderen is het beleid van kracht. Daarbij geldt dat het bewust zoeken van ongewenste uitingen en het gebruiken van schuttingtaal als storend wordt opgevat en dus consequenties voor de leerling heeft. Het beleid wordt aan de ouders meegedeeld via de schoolgids. Afspraken met de leerkrachten:

- Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.

- Er worden geen sites bekeken die niet aan de schoolnormen voldoen.

- Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.

- De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen.

- Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.

- Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.

- Namen in combinatie met foto's van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Via de wekelijkse memo wordt ouders om toestemming gevraagd voor het publiceren van foto's van hun kind(eren)

 

Doelstellingen Sint-Petrusschool website

Via onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons hierbij zowel op diegenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden. Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school.

 

Verantwoording

De website is grotendeels opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van de Sint-Petrusschool, die overigens zelf ook via de site te lezen en te downloaden is. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie met betrekking tot schoolse activiteiten wordt op de website geplaatst. Via de wekelijkse memo van de school worden de ouders op de hoogte gebracht van de laatste vernieuwingen die de site heeft ondergaan. Op de Sint-Petrusschool is een teamlid tevens de webmaster die de site onderhoudt. Daardoor is de maker van de website goed op de hoogte van de te publiceren informatie.

 

Privacy

In de maand september van elk nieuw schooljaar ontvangen de ouders van de school een schoolgids, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website. De ouders worden aan het begin van het schooljaar in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen publicatie op de site van foto's waarop hun kind(-eren) staan. Degene die de website onderhoudt verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er foto's op de website geplaatst worden. De foto's waarvan de ouders bezwaar hebben gemaakt, worden vervolgens niet op de website gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt. De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto's wordt omgegaan. Individuele e-mail adressen worden niet op de website vermeld. Alleen algemene e-mail adressen voor informatie en van het bestuur en de medezeggenschapsraad worden op de website vermeld. Alleen met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.

 

Internetprotocol voor leerlingen

- Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen)

- Om informatie te zoeken maak ik gebruik de zoekmachines van Netwijs, Davindi en Google (onder begeleiding van een leerkracht)

- Ik zoek geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, racisme, discriminatie, seks en geweld.

- Ik zoek ook geen plaatjes die gruwelijk zijn.

- Ik maak geen gebruik van chatboxen.

- Als ik per ongeluk een 'foute' site open, meld ik dat bij de meester of de juf.

- Ik weet dat alle pagina's die ik open, door de meester of juf gecontroleerd kunnen worden.

- Ik download geen bestanden

- Ik verander niets aan de instellingen van de computer

- Ik verstuur geen e-mails zonder overleg met de meester of de juf en gebruik daarbij alleen mijn school e-mailadres.

- De printer mag alleen met toestemming van de meester of de juf gebruikt worden.

- Ik zal zonder toestemming nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op internet, zoals mijn achternaam, adres en telefoonnummer.

- Ik zal zonder toestemming niemand een foto of iets anders van mezelf over internet toesturen.

- Ik weet dat ik er maatregelen worden genomen wanneer ik één van de regels overtreed.

 

Gedragsregels in het computerlokaal

  • - Ik ben zuinig met de spullen in het computerlokaal.
  • - Ik zorg ervoor dat ik het lokaal netjes achterlaat. Dat wil zeggen: koptelefoon terug op de computerkast, stoel aanschuiven en persoonlijke zaken opruimen of meenemen.
  • - Als ik het computerlokaal verlaat meld ik mij af op de computer of sluit ik deze af.
Ouddiemerlaan 106
1111HL Diemen
(020) 698 1832
info@sint-petrusschool.nl